Cena usług księgowych jest zależna od wielu czynników: formy opodatkowania podatkiem dochodowym, opodatkowania VAT, ilości dokumentów księgowych i ilości osób zatrudnionych oraz innych świadczeń dodatkowych.

Ze względu na różne potrzeby i wymagania Klientów oraz formę i zakres rozliczeń podatkowych, oferta jest dostosowywana do indywidualnego zapotrzebowania Klienta przed podpisaniem umowy o świadczenie usług.

Poniżej przedstawiamy orientacyjny cennik netto naszych usług zawierający ceny minimalne.

KARTA PODATKOWA – od 40 zł*

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – od 80 zł*

KSIEGA RACHUNKOWA – od 400 zł*

DODATKOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z KSIĘGAMI RACHUNKOWYCH ORAZ KPIR – od 30zł*

PŁACE, KADRY I ZUS – od 15 zł

ZLECENIA DODATKOWE – od 15 zł

Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT umożliwiające zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz podatku od towarów i usług.


*Ceny uzależnione są od liczby zapisów księgowych

PROMOCJA!!!

Aby korzystnie rozpocząć współpracę dla nowych klientów Biura Rachunkowego NOVA DP Sp. z o.o. mamy specjalną promocję -50% rabatu przez pierwsze 2 miesiące współpracy.*


*Warunkiem promocji jest zawarcie umowy z naszym biurem na okres minimum 12 miesięcy. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę lub z jego winy, przed okresem 12 miesięcy, Zleceniobiorca otrzyma rekompensatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy w wysokości przyznanej ulgi.


Copyright(C) NovaDP